top of page

HYGIEN / SANITET / STÄD
 

Miljömärkt

Miljömärkt gynnar både naturen, djuren som bor där och människorna som hanterar produkterna och vistas i miljöerna där de används.

 

Miljömärkt hur?

Bra Miljöval och Svanen kontrollerar alla ingredienser och deras påverkan på hälsa och miljö. EU Ecolabel, Cosmos Organic och Natrue är exempel på andra men inte fullt lika kravomfattande märkningar. (Naturskyddsföreningen står bakom Bra Miljöval medan Nordiska ministerrådet står bakom Svanen. Svanen finns i hela Norden och Bra Miljöval främst i Sverige.) 

 

Känn produkterna

Tillse att det finns kunskap om hur städprodukterna ska användas, hanteras och lagras. Överdosering är ett vanligt problem. 

 

Känn materialen

Använd rätt produkter på rätt underlag för effektiv rengöring och för att undvika onödig skada och slitage på ytor

 

Känn utrymmena

Kännedom om hur platser används, av vilka och när är avgörande för att formulera adekvata städbehov och säkerställa god hygien

 

Välj möblemang och anpassa lokalen utifrån medvetna hygienöverväganden

Med rätt entrémattor kan ni t ex minska nedsmutsningen med uppemot 80%

 

Öka förståelsen kring kemikalier i vardagen och på arbetsplatsen

Med ökade kunskaper kommer verksamheten få lättare att implementera policys och förhållningsregler kring hållbar hygien

 

Förvara tydligt

Tillse att det alltid framgår på förpackning/kärl vad produkten är och innehåller

 

Förvara utom räckhåll

Förhindra exponering av koncentrerade rengöringsprodukter genom att förvara dem oåtkomligt för barn i synnerhet och besökare i allmänhet

 

Sätt upp policy för hygien- och städprodukter

Förnyelsebara produkter eller lägre VOC-innehåll? Palmolja, EDTA, Ftalater? Ha en tydlig inköpspolicy för städ- och hygienprodukter. 

 

Köp stora partier vid samlade inköpstillfällen

För att spara produkter och transporter

 

Bojkotta slit-och-släng

Inga engångsartiklar, singelförpackningar och onödiga förpackningar

 

Återanvänd

Använd påfyllningsbara produkter

 

Egen kraft

Använd pumpflaskor/-förpackningar, inte aerosolprodukter

 

Sortera städavfall

Sortera produktrester och förpackningar korrekt. Tillse att informationen är lättillgänglig om hur tomma förpackningar och restprodukter ska hanteras.

Materialåtervinn!

• Glas 

• Hårdplast

• Kartong / wellpapp

• Metall 

• Mjuk plast 

• Organiskt avfall 

• Papper 

 

Städa för att slippa slänga

Korrekt hantering och förvaring av matvaror och god hygien i köket ökar hållbarheten och förhindrar bakterietillväxt

 

Städa torrt för att slippa städa

Torka alltid ytor som utsätts för väta för att undvika halka, mögel och bakterietillväxt.

 

HEPA-filter

Ett HEPA-filter stoppar även mycket små partiklar, mikrodamm, som kan orsaka allergiska besvär.

 

Lågenergimotorer

På dammsugare, golvtvätt, textilvårdsmaskiner etc.

 

Torrmoppa

En torrmopp är ett energibesparande alternativ till dammsugning.

 

Torrstäda innan våttorkning

Miljögifter som kommer ut i vattnet är svåra att få bort. Torrstäda därför innan våttorkning så hamnar mer av de miljöskadliga ämnena i soporna och oskadliggörs när de förbränns.

 

Mikrofiberdukar?

Materialet är inte oproblematiskt men mikrofiberteknikens goda förmåga att genom statisk elektricitet dra till sig smuts och dammpartiklar gör den till ett motiverat alternativ i städrutinerna (se t ex torrmoppning ovan)

 

Städa direkt för att slippa städa mer sen

Genom att ha städutrustning tillgänglig och snabbt åtgärda fläckar och spill besparar man tid och produkter som krävs för att få bort fläckar som hunnit ”marinera”

 

Städa känsliga utrymmen ofta för att slippa städa mycket

Ofräscha badrum ökar svinnet av toalettpapper och pappershanddukar och minskar besökares ansvarskännande

 

Städa från huvudet

Städa uppifrån och ner, särskilt viktigt i badrum, i rörelse mot dörren för att uppnå rena ytor

 

Bli inte blåst!

Handtorken kostar både energi och blåser upp och sprider viruspartiklar. Välj bort!

 

Pappershanddukar?

Självklart då i återvunnet papper eller bambu

 

Sorteringskärl och soptunnor med hänsyn till innehåll

Ha kärl som är lätta att använda, tömma och rengöra. Använd papperspåsar eller plast som är biologiskt nedbrytbar under naturliga förhållanden (”komposterbar plast” kräver oftast industriell kompostering). Men OBS: Nedbrytbar plast ska inte lämnas till materialåtervinning då den försämrar kvalitén på den återvunna plasten. Den lämpar sig alltså inte att slänga med plastförpackningar som ska gå till återvinning. 

 

Tyghanddukarar i t ex personalutrymmen

Tyghanddukar bör av miljöskäl vara av hampa eller linne istället för bomull och släta handdukar är av bakterieskäl att föredra framför frotté.

 

Snällt mot miljö och människor

Tvätta textilier i miljömärkt och allergivänligt tvättmedel

 

Överdosera inte tvättmedel

Det blir inte renare av mer tvättmedel – tvärtom!

 

Känn vattnet!

De flesta i Sverige har mjukt vatten. Då räcker det med lägsta dosering av tvätt- och diskmedel för att det ska bli rent. Ta reda på vad ni har för vatten och dosera därefter!

 

Rätt hela vägen

För att spara energi på uppvärmning: kontrollera att produkterna är avsedda för kallt vatten (avväg miljöbesparingen mot produktens egenskaper och sammansättning!)

 

Tvätta fulla maskiner!

Ett tvättschema kan hjälpa till att strukturera tvättcykler och undvika onödigt resursslöseri

 

Hängtorka i möjligaste mån textilier

Tvättschemat kan också vara till hjälp för att planera efter möjlighet att låta tvätten hängtorka (t ex över natten eller på förmiddagen). Torktumlare ökar energiförbrukningen och sliter mer på textilierna.  

 

Övertvätta inte! 

Tvätta inte varmare än vad som är motiverat, det kostar både uppvärmning och onödigt slitage

 

Desinficera där det behövs – inte av slentrian

Antibakteriella rengöringsmedel är problematiska ur miljösynpunkt. Använd dem där det är motiverat ut hygiensynpunkt men inte som standard till andra ytor. 

 

Energieffektiv blandare på handfat

Med en smart blandare återgår handtaget automatiskt till lägre temperatur och flöde på vattnet

 

Två baljor-principen

Diska inte under rinnande vatten. Skölj i kallt vatten.

 

Använd diskmaskinen med eftertanke

Se till att diskmaskinen är kopplad till kallvattenkranen. Kör fulla maskiner, förtvätta inte och låt lufttorka. Använd sparprogram och rätt dos miljövänligt diskmedel. 

 

Energieffektiv dusch 

Blandare med lägre temperatur och vattenflöde och ett munstycke som ger rätt storlek på dropparna (de förlorar värme om de är för små).

 

Sensordrivna vattenkranar

I allmänna utrymmen kan sensordrivna kranar minska vattenförbrukning och uppvärmning, samt bidra till mindre vattenspill på golvet (vilket i sin tur kan bidra till mindre nedskräpning)

 

Dokumentera städningens resursförbrukning

Sortera och dokumentera rengöringsrutinernas avfall. Vad åtgår och till vad? Finns det orimligheter? Sätt upp mål och följ upp!

 

Upplys om och skapa engagemang i ert hållbarhetsarbete

Skapa goodwill och delaktighet genom att uppmärksamma vad ni gör och varför. Gör det enkelt för andra att delta genom tydlig märkning av produkter och information om hållbara val – gärna på flera språk eller tydlig grafik. Glöm inte ta hjälp av – och sprida kunskap om – de globala målen!

bottom of page