top of page

RESOR / TRANSPORTER / KOMMUNIKATION
 

 

”Party like there is a tomorrow”!  - Hållbarhetsarbetet handlar om att hitta fungerande strategier för verksamheten men också att skapa medvetenhet hos besökare och publik genom att synliggöra och utmana linjära beteenden med tilltalande cirkulära praktiker. 

 

Grunden i framgångsrikt hållbarhetsarbete är att mäta och analysera. Med en MFA (materialflödesanalys) synliggörs arrangemangets metabolism; alltså resursflöden in och ut ur verksamheten. För en mindre organisation kan det upplevas övermäktigt: men gräv där ni står! Stora steg kan tas med enkla åtgärder – mät, analysera och se själva!

Uppmuntra virtuella möten!

Att ses virtuellt istället för fysiskt sparar både energi och tid

 

Kan hela eller delar av ert arrangemang tas del av online istället för att alla ska resa till er?

Hitta fördelar och mervärden för besökare som också sparar på miljön

 

Arbeta hemma!

Kan beroende på resväg och omständigheter vara ett mindre energikrävande alternativ än fysisk varje-dag-närvaro

 

Tillse att det finns goda hållbara förbindelser till era arrangemang!

Finns det kollektivtrafik, gång- och cykelvägar? Uppmuntra gröna besök genom att lösa bra kommunikationer

 

Samarbeta med andra aktörer för att främja grönt resande!

Undersök med lokala aktörer om era besökare få rabatt på åkkort eller reducerat pris på t ex lånecyklar?

 

Res med tåg!

Föregå med gott exempel inom verksamheten och res med tåg. Det går att arbeta från tåget och tidsbesparingen med flyg är ofta mindre än den verkar.

 

Res in gäster med tåg!

Hur dina inbjudna gäster kommer till dig är viktigt för den fortsatta upplevelsen – visa att ni menar allvar!

 

Klimatkompensera oundvikliga flygresor!

Klimatkompensation mildrar delvis de negativa effekterna av flygandet, men fungerar också som ett viktigt statement för verksamheten

 

Boka endast direktflyg när ni måste flyga!

Det kostar er mer men planeten mindre. Dessutom sparar ni tid.

 

Tänk på transit!

Välj tåg, buss eller elbil till och från flygplatser!

 

Boka alltid resor med e-biljett!

Pappersbiljetter sliter mer på miljön och försvinner lättare så win-win.

 

Cykla till jobbet!

Föregå med gott exempel – få motion och upptäck samtidigt hur ni kan förbättra tillgängligheten för era besökare. Med företagscyklar kan de anställda samtidigt uppmärksamma er verksamhet.

 

Ta fram tydliga vägbeskrivningar!

Underlätta för fotgängare och cyklister genom att ta fram kartor och tydlig skyltning för gröna vägförbindelser

 

Ha tydlig skyltning i trapphus!

Många hissfärder sker slentrianmässigt och för att skyltningen där gör det enklare att hitta vart man ska

 

Tillse att transportmöjligheterna för funktionsnedsatta är fullgoda!

Gröna färdvägar ska vara tillgängliga för alla

 

Använd e-biljettsystem på parkering!

Om ni har avgiftsbelagd parkering så spara på miljön och besökarnas tid med ett modernt biljettsystem

 

Installera el-bilsladdare på parkeringen!

Helt klart ett måste. Inget att orda om.

 

Ha cykel- och el-bilsparkeringarna på förmånliga och synliga platser!

Kan ni ha gratis parkering för gröna transportmedel? Låt andra besökare se att ni premierar gröna transporter.

 

Ha lättillgängliga och väl tilltagna parkeringsplatser för funktionsnedsatta!

Uppmärksamma tydligt att platserna är för personer med särskilda behov, samt att felparkerade bilar bötfälls

 

Skicka paket per post med elektronisk avi!

Se till att ange mottagarens mobilnummer så avi inte behöver skickas fysiskt om ni behöver posta paket

 

Anlita cykelbud!

För korta lokala transporter

 

Anlita elbilsbud!

För längre lokala transporter

 

Beställ inte varor med expressleverans!

Ha framförhållning istället för att bidra till ineffektiva transporter

 

Beställ flera varor från samma producent / lager!

Samordna dina beställningar och be om sammanhållna leveranser så slipper ni onödiga transporter av era varor

 

Starta en elbilspool!

Samordna era resor och lös gästkoordinering med er egen elbilspool

 

Anlita elbilstaxi!

Om ni behöver använda taxitjänster i verksamheten så skaffa ett avtal med ett eltaxibolag

 

Skaffa en lådcykel!

Synliggör varumärket och lös era lokala fraktbehov med en lådcykel

 

Ge gäster en lånecykel / ett cykellånekort!

Samarbeta med en lokal aktör för att uppmuntra inbjudna gäster att förflytta sig hållbart. Glöm inte hjälm!

 

Ge gäster en låneelscooter / ett elscooterlånekort!

Samarbeta med en lokal aktör för att uppmuntra inbjudna gäster att förflytta sig hållbart

 

Ge gäster åkkort till kommunaltrafiken!

Samarbeta med en lokal aktör för att uppmuntra inbjudna gäster att förflytta sig hållbart

 

Kommunicera digitalt!

Föredra alltid digital kommunikation istället för tryckt material

 

Annonsera i digitala medier!

Säg adjö till papperstidningar och ta klivet fullt ut på webbens alla plattformar

 

Använd digitala affischer!

Finns det digitala affischskåp så använd dem

 

Skaffa egna digitala affischskåp eller skärmar!

Behöver ni kommunicera i anslutning till era lokaler? Ni sparar in kostnaden förvånansvärt snabbt med energisnåla digitala lösningar, samtidigt som ni gör en insats för miljön och manifesterar ert hållbarhetstänk

 

Använd lagliga affischeringstjänster!

På lagliga affischeringsytor får affischen sitta kvar istället för att rivas ned

 

Samarbeta kring affischering!

Affischera i samråd med näringsidkare och organisationer där affischen når din målgrupp och får sitta kvar

Samarbeta kring all kommunikation!

Hitta sponsorer eller samarbetspartners med förenliga intressen så kan ni sprida varandras material på webben och i sociala medier

 

Tryck utan transport!

Tryck alltid nödvändiga trycksaker på lokalt tryckeri

 

Tryck med skogen i åtanke!

Tryck alltid nödvändiga trycksaker på FSC-märkt papper

 

Tryck giftfritt!

Tryck alltid nödvändiga trycksaker på papper tillverkat utan giftiga kemikalier som klor eller kvicksilver

 

Tryck resursbesparande!

Tryck alltid nödvändiga trycksaker på så lätt papper som möjligt

 

Tryck efter behov!

Luras inte av att det alltid är billigare styckpris på större upplagor – behöver ni bara 100 exemplar ska varken ni eller planeten betala för 500 exemplar

 

Skaffa en eko-vänlig skrivare!

Jämför energiförbrukning och pigmentåtgång och välj skrivare utifrån era faktiska utskriftsbehov

 

Skriv alltid ut 2-sidigt!

Ställ in så att förinställningen på era program alltid är det 2-sidiga utskriftsalternativet

 

Kräv digitala fakturor!

Det är inga problem att få digitala fakturor från leverantörer, men var tydlig med att ange att ni ska ha det

 

Skicka digitala fakturor!

Övergå till digital fakturering, det sparar både energi och administrationstid

 

Digitala kvitton i kassan!

Har ni försäljning över disk så skaffa en digital kvittotjänst som skickar kundkvitton per e-post eller sms (frågar ni kunden och hen samtycker kan ni också spara kontaktuppgiften för framtida kommunikationsbehov)

 

Skaffa digitala visitkort!

Digitala visitkort har fördelen att de sparar på miljön, inte tappas bort och kan matas med hur mycket data och länkar du vill

 

Satsa på digitala inbjudningskort!

En inbjudan på datorn eller telefonen behöver inte alls vara mindre högtidlig – tvärtom kan du utnyttja flera smarta funktioner

 

När fysiska kort är ett måste…

Skippa kuvert, följ tryckråden ovan och fundera över hur kortet ska undvika att hamna i papperskorgen efter att det lästs

 

Reklamprodukter?

Som princip givetvis ett stort NEJ. Måste det av någon anledning till så satsa på användbara produkter (t ex metallvattenflaskor, tygkassar eller bambutandborstar…) men tänk på att generellt vill få personer bära runt på ditt varumärke så designa smart och stilfullt för att öka chansen att få den synlighet som du vill åt.

 

Långsiktigt material

Ta fram marknadsföringsmaterial som kan återanvändas, dvs utan datum, årtal och tidsbegränsande innehåll

 

Sprid ert engagemang!

Sprid information om ert hållbarhetsengagemang. Använd de globala målen för att synliggöra och upplysa om era hållbarhetsinsatser.

 

Sprid andras engagemang!

Stötta och uppmärksamma andra hållbarhetsinitiativ

Engagera dina samarbetspartners

Lyft fram hållbarhetssatsningar och aspekter hos samarbetspartners och sponsorer som bidrar till hållbarhetsarbetet. Det är win win för alla.

 

Ställ krav och välj bort

Punkten ovan medför också att ni behöver vara konsekventa med era samarbeten; ställ krav och välj bort aktörer och produkter som inte levererar i enhetlighet med er profil.

 

Samarbetspartners inom andra sektorer

Se ert arrangemang som en arena för förändring och var kreativ med att bjuda in nya samarbetspartners. Glöm inte närliggande högskolor och universitet – ni har ett bra försöksunderlag!

bottom of page